skip to Main Content
CIMNE

CIMNE

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) és una organització de recerca creada el 1987 al cor de la prestigiosa Universitat Tècnica de Catalunya (UPC), una aliança entre la Generalitat de Catalunya i la UPC, en cooperació amb la UNESCO. L’objectiu de CIMNE és el desenvolupament de mètodes numèrics i tècniques computacionals per avançar en el coneixement i la tecnologia en enginyeria i ciències aplicades. L’objectiu final de CIMNE és convertir-se en un centre internacional de referència i líder en mecànica computacional, mitjançant l’assoliment de l’excel·lència en totes les activitats realitzades pel centre.

Tecnologia: BigChainDB

Rol: Dinamitzador de l’Ecosistema, Investigador

Categories: Administració PúblicaAgricultura i alimentacióMedi ambient

Return to Business Listings

Back To Top