skip to Main Content
Finanzas Descentralizadas

Finanzas Descentralizadas

I+D a les tecnologies mencionades i especialització amb algoritmes prova de treball. Col·laboració amb entitats de divulgació de les tecnològies Blockchain.

Tecnologia: Bitcoin, Ethereum, Kadena, Nervos

Rol: Arquitecte/enginyer Blockchain, Assessors tecnològics, Consultor, Desenvolupador blockchain, Desenvolupador de negoci, Evangelitzador / Divulgador de la tecnologia, Formador, Investigador, Partner Tecnològic, Proveïdor d’infraestructura, Proveïdor de serveis, Seguretat en la blockchain (ciberseguretat)

Categories: CiberseguretatCrypto ExchangeDEFI

Return to Business Listings

Back To Top