skip to Main Content
Fundació I2Cat

Fundació i2Cat

L’àrea DLT-Blockchain de la Fundació i2CAT dissenya solucions per a diferents sectors com la banca, la salut, la cadena de subministrament, l’entreteniment, la sostenibilitat, l’energia i la ciberseguretat.
La col·laboració en projectes europeus també és una de les activitats principals del departament, que treballa a proposta que aprofiti la tecnologia blockchain per a la seguretat de les xarxes de telecomunicacions, la gestió de vehicles connectats, les ciutats intel·ligents o la millora del procés de canvi d’un usuari de telefonia de l’operador a un altre una forma ràpida, fiable i transparent.

Tecnologia: Bitcoin, Ethereum, Enterprise Ethereum

Rol: Arquitecte/enginyer Blockchain, Assessor tecnològic, Assessor model de negoci, Consultor, Desenvolupador Blockchain, Desenvolupador de negoci, Dinamitzador de l’ecosistema, Divulgador de la tecnologia, Formador, Organitzador d’events, Transferència de tecnologia

Categories: Administració PúblicaAgricultura i alimentacióCadena de subministramentCiberseguretatEconomia SocialEducacióEnergiaIdentitat AutosobiranaImmobiliariIndústriaMedi ambientMobilitatObert a tots els sectorsViatges

Return to Business Listings

Back To Top