skip to Main Content
VOTTUN

VOTTUN

Vottun millora els processos de traçabilitat i certificació de les empreses mitjançant blockchains o DLTs (Ethereum, Hyperledger, Alastria, Oralcle, Quorum…). Vottun té productes per a educació i formació dels treballadors, economia ciruclar, certificacions, traçabilitat en la cadena de subministrament d’aliments…

Tecnologia: Alastria, EOS, Ethereum, Hyperledger fabric, Oracle, Quorum

Rol: Assessor tecnològic, Assessor model de negoci, consultor, Desenvolupador Blockchain, Desenvolupador de negoci, Dinamitzador de l’ecosistema, Divulador de la tecnologia, Organitzador d’events

Categories: Agricultura i alimentacióCadena de subministramentEducacióEnergiaIndústriaMedi ambient

Return to Business Listings

Back To Top