skip to Main Content

Validated ID

Oferim un servei descentralitzat d'identitat sobirana basat en Blockchain per a processos de verificació d'identitat digital.
Read more

VOTTUN

Vottun millora els processos de traçabilitat i certificació de les empreses mitjançant blockchains o DLTs
Read more
Back To Top