skip to Main Content

Les stablecoins i els CBD: reptes i casos d’ús

El terme stablecoin, una moneda digital raspallada per dòlars, podria considerar-se com a enganyós per la ciutadania americana, ja que hauran sigut testimonis de la pèrdua de valor dels seus dòlars al llarg del temps. La falta d’estabilitat i poder adquisitiu es deu a l’impacte de la inflació. Un dòlar, l’any 1695, tenia un valor de 76,5 vegades més que en l’actualitat o, per dir-ho d’una altra manera, un dòlar l’any 1935 valia 20 vegades més del que pot comprar avui dia. 

Aquest contingut està restringit als membres del Centre de Blockchain. Registra't

Back To Top