skip to Main Content

El projecte Blockchain 4SDG consisteix en 17 reptes, un per cada SDG, on estudiants d’universitats catalanes proposaran solucions per tal de resoldre les problemàtiques exposades a través dels reptes. Aquests esdeveniments són promoguts pel CBCat juntament amb altres institucions i empreses col·laboradores.

Es tracta d’una oportunitat per a les empreses d’entrar en contacte directe amb els estudiants i trobar, de forma conjunta, solucions als diferents problemes que es presentin; paral·lelament, aquestes iniciatives es poden arribar a convertir en models de negoci reals.

 

Què són els SDG?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, o SDGs en les seves sigles en anglès), són les fites que es va marcar l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 2015, a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres.

Aquesta agenda marca l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

 

Segona edició: Blockchain i Aigua

Blockchain4SDG s’ha proposat llançar un repte per a cada ODS. La segona edició, doncs, se centra en el punt 6 d’aquests objectius, Aigua neta i Sanejament, i més concretament en les metes següents:

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

El Repte
“Implementació de la tecnologia blockchain a l’operació de la planta pilot de purificació d’aigua regenerada destinada a la recàrrega d’aqüífers d’abastament per a la fiabilitat en la lectura i processament de la informació”
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal de caràcter institucional. L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a l’aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona anomenada Costa Brava i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica en aquest entorn.
Inscripcions i projecte

Els estudiants interessats a participar es poden inscriure mitjançant aquest formulari. Poden participar tots aquells estudiants d’universitats catalanes que estiguin cursant l’últim any de carrera, o un màster, de qualsevol disciplina.

Aquells que s’inscriguin ho poden fer amb un grup de 4 persones ja format, o de manera individual, per tal que l’organització assigni els grups. Els grups poden barrejar estudiants de diferents universitats, i des de l’organització s’encoratja la creació de grups multidisciplinaris (enginyeries, dret, ciències de la salut…). Així mateix, els organitzadors es reserven el dret a refer els grups en funció del perfil dels seus membres.

Cada grup de treball dissenyarà una solució al problema plantejat. Aquest repte reforçarà les seves habilitats per treballar en equip, l’organització i presentació. A més, consolidarà la seva competència per poder solucionar els problemes presentats. No cal presentar la solució proposada en estat de ple desenvolupament, pot ser un prototip, però l’estat de desenvolupament de la solució serà un dels criteris de decisió del jurat.

 

Calendari

  • De l’1 al 30 de novembre: Període d’inscripcions
  • 9 de desembre, a les 10 h: Sessió formativa als alumnes inscrits
  • Del 9 desembre al 31 gener: fase de creació i desenvolupament del repte
  • 1a setmana de febrer (data concreta a definir): entrega dels projectes finals
  • Del 7 a l’11 febrer: deliberació del jurat
  • 3a setmana de febrer (data concreta a definir): cerimònia d’entrega de premis

 

Premis

El premi per a l’equip guanyador es definirà abans de l’inici del repte.

D’igual manera, cada participant que arribi a la final, rebrà un certificat de participació signat pels partners representatius.

Tots els participants, partners, col·laboradors i universitats representants seran convidats a la presentació final i la cerimònia d’entrega de premis.

 

Inscripcions obertes fins al dia 30 de novembre! Si estàs interessat/da a participar en aquest primer repte, et pots inscriure aquí. 

Si vols participar, però tens alguna consulta o dubte, pots contactar amb nosaltres.

Si ets una empresa i estàs interessada a proposar reptes o patrocinar-ne algun, posa’t en contacte amb nosaltres.

 

Back To Top